“ศปก.ศบค.” เตรียมชงนายกฯ เคาะ “ผ่อนคลายโซนสี-สถานบันเทิง-สงกรานต์”

“ศปก.ศบค.” เตรียมชง ศบค. ผ่อนคลายโซนสี-สถานบันเทิง-กิจกรรมสงกรานต์ พร้อมปรับรูปแบบตรวจเชื้อก่อนเข้าประเทศ ยันไม่เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะยังจำเป็น


พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. เปิดเผยว่า การประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันพรุ่งนี้ (18 มี.ค.2565) จะมีการเสนอมาตรการเพื่อผ่อนคลายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการปรับโซนสีพื้นที่ เช่น จากสีเหลืองเป็นสีส้ม หรือจากสีส้มเป็นสีเหลือง เนื่องจากบางพื้นที่อาจจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้น แต่ถ้าประเมินดูรายพื้นที่ จะเห็นว่าบางพื้นที่ทรงตัวและจำนวนลดลง ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ที่หายป่วยจากการรักษามีจำนวนใกล้เคียงกันต่อเนื่อง จึงจะปรับลดบางพื้นที่ให้ผ่อนคลายมากขึ้น

นอกจากนี้จะพิจารณามาตรการการจัดงานสงกรานต์ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำข้อมูลเตรียมเสนอไว้แล้ว และจะนำมาหารือในที่ประชุม ศปก.ศบค. ก่อนเสนอ ศบค. ชุดใหญ่ โดยจะเสนอให้จัดได้ภายใต้มาตรการป้องกัน เบื้องต้นสามารถจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ ร่วมกิจกรรมที่วัด และร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ได้ แต่ทุกที่ต้องจัดโดยระวัง โดยจะขอให้ใช้กลไกของท้องถิ่นมาช่วยกำกับ และจะพยายามจัดโซนนิ่งให้ทำกิจกรรมตามประเพณี

ส่วนข้อเสนอให้ผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะทั่วประเทศ นั้น เลขาธิการ สมช. ระบุว่า ที่ผ่านมามีการเสนอเข้ามาทุกรอบที่มีการประชุม ศบค. ซึ่งจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากกิจการและกิจกรรมประเภทนี้มีความเสี่ยงสูง และส่วนใหญ่เป็นสถานที่ปิด มีโอกาสแพร่เชื้อสูง และในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้ ศบค. พิจารณา โดยดูปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์โอมิครอน แม้จะแพร่กระจายเร็ว และไม่รุนแรง แต่ยังมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และกลุ่มเปราะบาง มีอัตราเสียชีวิตค่อนข้างสูงที่ต้องคำนึงถึง

ขณะเดียวกันจะมีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การเข้าประเทศ ในรูปแบบไทยแลนด์พาส ซึ่งการประชุมวันพรุ่งนี้ จะพิจารณาปัจจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศสะดวกมากขึ้น ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโรคที่ยอมรับได้ เช่น การปรับเรื่องการตรวจ RT-PCR ที่ยังยืนยันว่า เมื่อมาถึงประเทศจะต้องตรวจ 1 ครั้ง โดยอาจจะปรับใช้ให้เป็นการตรวจ RT-PCR หรือ ATK 1 ครั้งได้ โดยทางแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะปรับได้ขนาดไหน เนื่องจากพื้นที่ท่องเที่ยวยังมีตัวเลขติดเชื้อสูง แต่ยืนยันว่าจะมีการปรับแน่นอน

ทั้งนี้มีโอกาสที่จะผ่อนคลายให้การจัดกิจกรรม เช่น คอนเสิร์ต งานมหรสพ ในห้องปิดได้หรือไม่ พล.อ.สุพจน์ ระบุว่า ขึ้นอยู่กับที่ประชุม ศบค.จะเป็นผู้พิจารณา แต่ที่ผ่านมามีมาตรการต่อเนื่องว่าการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทมีข้อกำหนดอย่างไร มีเรื่องใดต้องขออนุญาตจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยทุกเรื่องที่เสนอจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ศบค.ก่อน รวมถึงเรื่องการเปิดหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ

ส่วนการเสนอให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ พล.อ.สุพจน์ ยืนยันว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังมีความจำเป็นในช่วงเวลานี้ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ป้องกันประชาชน เมื่อใดที่หมดความจำเป็น สมช.จะพิจารณาและเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกทันที

Back to top button