ดักเก็บ 16 หุ้นก่อน XD สัปดาห์หน้า “TNITY-RCL” นำทีมยีลด์สูงเกิน 5%

เปิดโผ 16 หุ้นเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ช่วงสัปดาห์หน้า (22-25 มี.ค.65) "TNITY-RCL" นำทีมยีลด์สูงเกิน %


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์หน้า (22-25 มี.ค.2565) มีหลักทรัพย์ประกาศจ่ายเงินปันผลและเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) จำนวน 16 หลักทรัพย์

ประกอบด้วย หลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 มี.ค.65 ได้แก่ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS, บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG, บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL และ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) หรือ TSTE ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

สำหรับหลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 มี.ค.65 ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) หรือ NTV และ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

ส่วนหลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 มี.ค.65 ได้แก่ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEE, บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPG, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC, บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM, บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA, บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) หรือ CTW, และ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

ขณะที่หลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 มี.ค.65 ได้แก่ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 และ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY

*อนึ่ง การขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) นั้น หมายความว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้นในวันนี้จะไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ดังนั้นการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ติดเครื่องหมาย XD ในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD อาจทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนน้อย และการขึ้นเครื่องหมาย XD จะกระทบต่อราคาหุ้นในทางลบ ซึ่งหลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นมักปรับตัวลงด้วยจำนวนเงินที่จ่ายปันผล

Back to top button