MAKRO จับมือ “พาณิชย์” ตรึงราคาสินค้า 4,000 รายการ บรรเทาค่าครองชีพปชช.

MAKRO จับมือ “กระทรวงพาณิชย์” ตรึงราคาสินค้าจำเป็นกว่า 4,000 รายการ ชูราคาขายส่งเน้นความคุ้มค่า หวังบรรเทาภาระค่าครองชีพปชช. หลังปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ-สงคราม ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน


นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์แห่งความยากลำบากกับวิกฤตค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น แม็คโคร ตระหนักดีถึงความกังวลของภาคครัวเรือน และผู้ประกอบการ ที่กำลังเผชิญกับค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่สูงขึ้น

ทั้งนี้บริษัทจึงร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ช่วยคนไทยลดค่าครองชีพด้วยการเน้นสินค้าราคาขายส่ง ตรึงราคาสินค้าจำเป็น ได้แก่สินค้าอุปโภคและบริโภค อาหารสด เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ รวมกว่า 4,000 รายการ เพื่อสร้างทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่แม็คโคร ขานรับนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของเรา และเป็นโครงการที่ดีที่ส่งผลให้กับสองกลุ่มสำคัญคือ ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการรายเล็กอย่างร้านอาหารที่ต้องควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้า ซึ่งก็เท่ากับช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง” นางศิริพร กล่าว

ขณะที่ล่าสุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ได้เดินทางติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าจำเป็น ณ แม็คโคร สาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Back to top button