ตลท. จับ 3 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” ขยับ PROEN เข้าระดับ 2 เริ่ม 21 มี.ค.นี้

ตลท. จับ 3 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 ขยับ PROEN เข้าระดับ 2 เริ่ม 21 มี.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ BKD-W2 และบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 29 เม.ย. 2565 ส่วนบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC ให้ผลตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2565 ถึงวันที่  8 เม.ย. 2565

นอกจากนั้นยังให้บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)  หรือ PROEN เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance ให้ผลตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 29 เม.ย. 2565

Back to top button