“อัศวิน” ตอบ 3 ข้อสงสัยคมนาคม ปม “รถไฟฟ้าสายสีเขียว”

กทม.ชี้แจง 3 ประเด็นที่กระทรวงคมนาคมสงสัยก่อนทำหนังสือสอบถามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.พิจารณาต่อสัญญาสัมปทาน


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้า การแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า ขณะนี้ทาง กทม. ได้ตอบคำถามที่กระทรวงคมนาคมได้ถามกลับมายัง กทม. หมดแล้วทุกข้อ ที่กระทรวงคมนาคมสงสัย และขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

สำหรับประเด็นที่กระทรวงคมนาคมสอบถามมี 3 ประเด็นประกอบด้วย 1.ขอสำเนาเอกสารการอนุมัติให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าพื้นที่ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ที่ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. กับ กทม. ว่า ด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของ รฟม.ให้ กทม.ที่ ข้อ 2.1 กำหนดไว้ว่า รฟม. อนุญาตให้ กทม.เข้าพื้นที่ติดตั้งงานได้ตามความเหมาะสม แต่ กทม.กลับมอบหมายให้ กรุงเทพธนาคม เป็นผู้เข้าพื้นที่แทน

2.ขอสำเนามติ สภา กทม.ในการอนุมัติให้ กทม. ว่าจ้าง กรุงเทพธนาคม เป็นผู้ติดตั้งงานระบบเดินรถ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 รวมถึงการอนุมัติงบประมาณจากสภา กทม.ด้วย

และ 3.ขอสำเนามติสภา กทม.ในการอนุมัติให้ กทม.เพื่อว่าจ้างเดินรถดังกล่าว ทั้งนี้ในรายละเอียดขอทราบกรอบระยะเวลา และ กรอบวงเงินงบประมาณในการว่าจ้าง กรุงเทพธนาคม เดินรถว่าเป็นงบประมาณเท่าไหร่

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ชี้แจงว่า เรื่องการดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่า กทม. และที่ผ่านมาได้เข้าไปเเก้ปัญหาที่คนอื่นก่อไว้ และทุกเรื่องที่สัญญาไว้กับประชาชนเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ได้มีการเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วเช่นกัน หลังจากนี้ไปขึ้นอยู่กับ ครม.จะตัดสินว่าจะเห็นชอบอย่างไร

Back to top button