ตลท.คุมเข้ม DITTO ขึ้นระดับ 3 เริ่ม 24 มี.ค.-12 เม.ย.65

ตลท.ประกาศให้ DITTO เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 เริ่ม 24 มี.ค.-12 เม.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เริ่มตั้งแต่ 24 มี.ค. 2565 – 12 เม.ย. 2565

Back to top button