หอการค้าฯ คาดวิกฤต “รัสเซีย-ยูเครน” กระทบศก.ไทย 2.5 แสนล.

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยประมาณ 2.5 แสนล้านบาท ทำให้ GDP ลดลงถึง 1.5 %


นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่า มาตรการช่วยเหลือและลดผลกระทบต่อประชาชน ในช่วงที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน วงเงินงบประมาณกว่า 80,000 ล้านบาท ถือว่าเพียงพอในการช่วยพยุงและลดผลกระทบของปัญหาในระยะสั้นกับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการขนส่ง และเชื่อว่าหากสถานการณ์ปัญหายังคงยืดเยื้อ รัฐบาลสามารถขยายเวลาเพื่อเปิดช่องในการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมได้อีก

ทั้งนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่า จะส่งผลกระทบสูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยประมาณ 2.5 แสนล้านบาท GDP ลดลงร้อยละ 1.5 เหลือเติบโตได้เพียงร้อยละ 2.5 ในปีนี้ จากกรอบเดิมที่ศูนย์พยากรณ์ฯ ได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4 แต่หากสถานการณ์จบลงได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ ลดลงเพียงร้อยละ 0.5 เหลือขยายตัวร้อยละ 3.5 แต่ทั้งหมดยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เพราะความชัดเจนระหว่างรัสเซียกับยูเครนเวลานี้ถือว่าเดาทางได้ยาก

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่คึกคัก ทั้งในช่วงสงกรานต์และการใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยว อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ยากขึ้น โดยมองว่ามาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายที่รัฐบาลที่ไม่ต้องลงทุนมาก เช่น มาตรการคนละครึ่งจึงยังคงมีความจำเป็นควบคู่ไปกับมาตรการลดค่าครองชีพ เพื่อช่วยประคับประคองจนกว่าวิกฤตจะคลี่คลายและประชาชนสามารถปรับตัวรับมือได้

Back to top button