EA ตั้ง “อีเอ เวสท์แมเนจเม้นท์ภูเก็ต” ลุยธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า-กำจัดขยะ

EA ตั้ง “อีเอ เวสท์แมเนจเม้นท์ภูเก็ต” ลุยธุรกิจกำจัดขยะรวมถึงการผลิต เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการกำจัดขยะ รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะ


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ชื่อว่า บริษัท อีเอ เวสท์แมเนจเม้นท์ภูเก็ต จำกัด “EA Waste Management Phuket Co., Ltd.” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 แสนบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 หมื่นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการกำจัดขยะ รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะ

Back to top button