MVP ควัก 160 ลบ. ลุยธุรกิจขุด “บิตคอยน์” ลาว นำร่องติดตั้ง 500 เครื่อง

บอรด์ MVP ไฟเขียวควักงบ 160 ลบ. ลุยธุรกิจขุด “บิตคอยน์” ในลาว นำร่องติดตั้ง 500 เครื่อง พร้อมศีกษาต่อยอดโครงการ Metaverse Thailand สำหรับธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์


บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่4/2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้อนุมัติให้เข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการตรวจสอบธุรกรรมการทำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ หรือเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวงเงินไม่เกิน 160 ล้านบาท

โดยวันที่ 29 มีนาคม 2565 บริษัทจะดำเนินการจัดหาเครื่องขุดบิตคอยน์ โดยการเข้าทำสัญญาจัดซื้อและติดตั้ง (Turnkey contract) กับทาง Vientiane Asset Management Sole Co., Ltd. (“VAM”) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทำการจัดหาเครื่องขุดบิตคอยน์ ประเภท Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) ยี่ห้อ WhatsMiner รุ่น M30S+ 100Th/s, จัดส่งและติดตั้ง รวมทั้งดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 500 เครื่อง ในวงเงิน 160 ล้านบาท

รวมทั้ง บริษัทได้ลงนามในสัญญาบริหารจัดการเหมืองขุดบิตคอยน์ (Long-term Service Agreement) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 กับทาง VAM ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดย VAM มีหน้าที่ในการจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง,ไฟฟ้า, ระบบสาธารณูปโภค, พนักงานที่เกี่ยวข้อง, ระบบรักษาความปลอดภัย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงภาษีอากรทั้งหมด โดยมีอัตราแบ่งผลประโยชน์ 50-50 จากจำนวนเหรียญบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้ หรือกล่าวคือทางบริษัทจะได้รับเหรียญบิตคอยน์ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้ และ VAM จะได้รับเหรียญบิตคอยน์ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้เช่นกัน และ VAM ทำการโอนเข้ากระเป๋าเงินที่ถูกกำหนด (Designated Wallet) โดยบริษัทรายวัน

นอจากนี้ยังอนุมัติให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดโครงการ Metaverse Thailand โดยการสร้างโลกเสมือนอิงกับโลกจริง (Metaverse) สำหรับธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

Back to top button