จัดเต็ม! “กรภัทร” กวาด 3 รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม “โนมูระ” คว้าทีม Cover หุ้นสูงสุด

"กรภัทร วรเชษฐ์" กวาด 3 รางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564" ขณะที่ "บล.โนมูระ พัฒนสิน" คว้ารางวัลทีมวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ Cover หุ้นสูงสุด


นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการ ผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานมอบรางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมนักวิเคราะห์ให้มีการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มคุณค่าของบทวิเคราะห์ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศักยภาพ ของนักวิเคราะห์ให้เป็นที่ยกย่อง ด้วยการมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณแก่นักวิเคราะห์ที่มีความโดด เด่นในผลงาน

โดย นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานนี้ 3 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลนักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐานยอดเยี่ยม สายนักลงทุนสถาบัน, 2.รางวัลนักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐานยอดเยี่ยม สายนักลงทุนรายบุคคล และ 3 รางวัลนักวิเคราะห์อนุพันธ์ยอดเยี่ยม

ขณะที่ “บล.โนมูระ พัฒนสิน” คว้ารางวัลชนะเลิศ ทีมวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ Cover หุ้นสูงสุด ในเวทีนี้เช่นกัน

Back to top button