ตลท.จับ 5 หุ้น 3 วอร์แรนต์ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 11-29 เม.ย.65

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับ 5 หุ้น 3 วอร์แรนต์ติด “แคชบาลานซ์” เริ่มมีผลตั้งแต่ 11 เม.ย.65 – 29 เม.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALPHAX, บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30, บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD

รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 หรือ BYD-W6, บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ UBIS-W1, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ YGG-W1 โดยมีผลระหว่าง 11 เม.ย. 2565 – 29 เม.ย. 2565

Back to top button