PLANET ผนึก AKR รุก “สถานีชาร์จ” รับตลาด EV บูม

PLANET จับมือ AKR รุก “สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า” รองรับกระแสตลาด EV บูม เล็งร่วมมือพันธมิตรธุรกิจด้านอื่นๆ เพิ่มเติม หนุนผลงานเติบโต


นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ AKR ผู้นำด้านธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันออกแบบพัฒนาและกำหนดข้อกำหนดมาตรฐาน คุณสมบัติหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และนำการใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) มาใช้งานสำหรับโครงการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) โดยคำนึงถึงการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (GREEN ECONOMY) เป็นสำคัญ

ความร่วมมือในโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อที่จะบรรลุการเป็นพันธมิตรในการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน ในกระบวนการวิจัยพัฒนา, การออกแบบ, การผลิต, การทดสอบ และอื่นๆแล้ว ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมกันในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาโครงการสถานีชาร์จรถยนต์ EV ให้เป็นสถานีที่เน้นการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ในการลดและบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประโยชน์สูงสุด” นายประพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร (Digital Technology Provider) ให้บริการวิจัยพัฒนา ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง อบรม บำรุงรักษา และบริการแพลตฟอร์ม ประกอบด้วยเทคโนโลยีทางด้าน Satcom, Telecom, 5G, Networking, Unified Communications, Cyber security, Broadcasting, Cloud Computing, IoT Platform, Video Analytics & AI, Data Center, Big Data, Telemedicine, และ Energy/EV สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเขตประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งจากการร่วมมือสำหรับโครงการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ EV ดังกล่าวนี้แล้ว ในอนาคตอันใกล้ PLANET ยังมีแผนที่จะร่วมมือพันธมิตรในธุรกิจด้านอื่นๆเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไป โดยจะทยอยรายงานให้ประชาชนและนักลงทุนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ด้านนางสาวร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ AKR เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับบริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ ทำธุรกิจติดตั้งสถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและรองรับตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ที่กำลังมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การบริหารจัดการ พลังงานแบบ Real Time เพื่อเป็นการลดและใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทในฐานะเป็นผู้นำด้านธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งความร่วมมือกับ PLANET ที่เชี่ยวชาญด้าน IoT Platform และเทคโนโลยีดิจิทัล จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศให้เติบโตขึ้น

Back to top button