ผู้ถือหุ้น HENG ไฟเขียวปันเงินผล-ออกหุ้นกู้ 2 พันล้าน ลุยขยายธุรกิจปล่อยสินเชื่อ

ผู้ถือหุ้น HENG ไฟเขียวปันเงินผล 0.01 บ. จ่าย 12 พ.ค. พร้อมอนุมัติออกหุ้นกู้ 2 พันล้าน รองรับขยายธุรกิจปล่อยสินเชื่อ


นายสุรพล นิติไกรพจน์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ, นายวิชัย ศุภสาธิตกุล (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พร้อมอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ

Back to top button