ผู้ถือหุ้น WPH รอรับเงินปันผล 0.10 บ. จ่าย 25 พ.ค.นี้ มั่นใจรายได้ปี 65 โต 10%

ผู้ถือหุ้น WPH โหวตรับมติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ่ายวันที่ 25 พ.ค.นี้ ภาพรวมธุรกิจปี 65มีแนวโน้มดีกว่าที่คาดการณ์ บริการตรวจรักษาโควิดเพิ่ม ลูกค้าต่างชาติสูงขึ้น พร้อมเดินหน้าต่อยอดคลินิกให้บริการโรคเฉพาะทาง และธุรกิจบริการศูนย์ Wellness มั่นใจสนับสนุนรายได้ปีนี้โต 5-10% ทำสถิตินิวไฮต่อเนื่อง


นายเชน เหล่าสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

“การดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทฯสามารถรักษาการเติบโตทำสถิตินิวไฮ และยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถืออหุ้นได้สม่ำเสมอ และในปี 2565 ภาพรวมการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นปียังมีแนวโน้มที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้หลังจากเริ่มทยอยกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยโควิด -19 กลับเพิ่มสูงขึ้นจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ดังนั้นบริษัทฯคาดว่าจะสามารถทำผลงานแตะระดับนิวไฮได้อีก รวมทั้งสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี” นายเชน กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ตั้งเป้าหมายรวมจะเติบโตประมาณ 5 -10% จากฐานที่สูงของปี 2564 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,226 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าสัดส่วนรายได้ของลูกค้าต่างชาติมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้แตะระดับ 10%

ขณะเดียวกันในปีนี้จะเน้นการเพิ่มบริการในส่วนของคลินิกโรคเฉพาะทาง รวมถึงการต่อยอดการรักษาโรคมะเร็ง และเพิ่มปริมาณเตียงรักษาในห้องICUมากขึ้น ขณะเดียวกันอาคาร Wellness ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรที่รองรับผู้ที่ไม่ได้ป่วยโดยเฉพาะ เช่นการทำฟัน การทำกายภาพ เสริมความงามและตรวจสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ามารับบริการไม่ต้องมาปะปนกับผู้ป่วย ปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการมากกว่า 100 คน/วัน ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ ดังนั้นทำให้มั่นใจว่าในปีนี้ผลงานน่าจะยังมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

ส่วนความคืบหน้าในการสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงการก่อสร้างงานฐานราก และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2566

Back to top button