ผู้ถือหุ้น PROEN ไฟเขียวปันผล 0.0577 บ. พ่วงวอแรนต์ฟรี 2:1 มั่นใจรายได้ปีนี้โต 20%

ผู้ถือหุ้น PROEN ไฟเขียวปันผลปี 64 เพิ่มอีก 0.0577 บ. พ่วงวอแรนต์ฟรี 2:1 พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างรายได้เพิ่ม มั่นใจรายได้ปีนี้โต 20%


นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,850,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรารวม 0.0667 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,077,200 บาท คิดเป็นประมาณ 60% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้มีการดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคา 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) ในอัตรา 0.009 บาทต่อหุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,844,000 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.0577 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 18,233,200 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รวมถึงมีมติอนุมัติให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PROEN-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 158,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

พร้อมกันนี้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 79,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 158,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 237,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 158,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PROEN-W1)

“การจัดสรรเงินปันผลและออก PROEN-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในปีนี้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถรักษาการเติบโตในทิศทางที่ดีและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างน่าพอใจ ” นายกิตติพันธ์กล่าว

รวมถึงมีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อครอบคลุมลักษณะบริการที่บริษัทอาจจะมีการเข้าร่วมประมูลงานกับภาครัฐ หรือการให้บริการแก่ภาคเอกชนเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตในปีนี้ จะมาจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม รวมทั้งการควบรวม และเข้าซื้อกิจการ (M&A) เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการประเภทธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไป ขณะเดียวกันจะมุ่งเน้นการรุกขยายธุรกิจใหม่อย่าง ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เต็มพิกัด

นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดจำหน่ายเครื่องขุดเหรียญ Crypto และเพิ่มบริการรับฝากวางเครื่อง (เฉพาะรุ่น) พร้อมบริการดูแลเครื่องขุดหลังการขาย และบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (Bitkub) เพื่อทำธุรกรรมการลงทุนของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเป็น New S-Curve หรือธุรกิจที่ช่วยผลักดันการเติบโตได้อย่างโดดเด่น อย่างไรก็ดียังคงเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโตไม่น้อยกว่า 20% จากปีก่อน

Back to top button