ABM ปักหมุดปี 65 รายได้โต-กำไรเพิ่ม อานิสงส์ศก.ฟื้น-ดีมานด์เชื้อเพลิงชีวมวลพุ่ง

ABM ปักหมุดปี 65 รายได้โต-กำไรเพิ่ม อานิสงส์เศรษฐกิจฟื้น รวมถึงราคาถ่านหินที่อยู่ในระดับสูงทำให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น


นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ, นางณัชปภา ควรสถาพร รองประธานกรรมการ, นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนายพนม ควรสถาพร กรรมการและกรรมการบริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ คาดการณ์รายได้จะเติบโต 40-50% จากปีที่ผ่านมา ที่มีรายได้รวม 1,931.75 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 26.80 ล้านบาท ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว รวมถึงได้รับอานิสงส์จากราคาถ่านหินที่อยู่ในระดับสูงทำให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น การศึกษาธุรกิจใหม่ๆ ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น การขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและกลุ่ม EEC การมุ่งเน้น R&D ตลอดจนการบริหารจัดการขนส่งด้านโลจิสติกส์และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและขีดความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัท ตอกย้ำวิสัยทัศน์ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างยั่งยืนของไทย

Back to top button