ตลท. รับหลักทรัพย์ DR “NDX01-STAR5001” ซื้อขาย 6 พ.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ต่างประเทศ DR สหรัฐอเมริกา “NASDAQ 100” และ DR จีน “STAR 50”  จีน ซึ่งออกโดย บล. บัวหลวง พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ "NDX01" และ "STAR5001"


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ที่อ้างอิงกองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนในดัชนี NASDAQ 100 ของสหรัฐอเมริกา และ DR ที่อ้างอิงกองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนในดัชนี STAR 50 ของจีน ซึ่งออกโดย บล. บัวหลวง พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “NDX01” และ “STAR5001” ตามลำดับ

ทั้งนี้ DR “NDX01” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกองทุนอีทีเอฟ ChinaAMC NASDAQ 100 ที่ลงทุนในดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก 100 บริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สหรัฐอเมริกา ส่วน DR “STAR5001” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกองทุนอีทีเอฟ Premia China STAR50 ที่ลงทุนในดัชนี STAR 50 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 50 บริษัทแรกที่ซื้อขายบนกระดาน STAR (Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board) ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน ซึ่งทั้ง 2 กองทุนอีทีเอฟจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดย DR “NDX01” และ “STAR5001”

ได้นำออกเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2565 และจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้

สำหรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) เป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนไทยสามารถกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้โดยสะดวกผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DR ได้ต่อเนื่องตลอดวันไม่มีหยุดพักกลางวัน ด้วยเงินบาทใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ และมีค่าธรรมเนียมเท่ากับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด DR “NDX01” และ “STAR5001” จากหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิได้ที่ www.sec.or.th หรือ www.set.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง www.bualuang.co.th โทร 0 2618 1111 ทั้งนี้ ผู้สนใจศึกษาข้อมูล DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com

Back to top button