JTS รายได้บริการโครงข่าย-ขุดบิทคอยน์พุ่ง! ดันกำไร Q1 โต 8 เท่าตัว

JTS รายได้บริการโครงข่าย-ขุดบิทคอยน์พุ่ง! ดันกำไร Q1/65 โต 839% แตะ 96.19 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อน 10.24 ลบ.


บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ JTS รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

โดยกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้รวมจากการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวน 511.11 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 82.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.20 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมไตรมาส 1/65  อยู่ที่ 25.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 21.92 ล้านบาท

นอกจากนี้ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไตรมาส 1/65  อยู่ที่ 444.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 387.39 ล้านบาท และธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 13.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 11.61 ล้านบาท และธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ไตรมาส 1/65  อยู่ที่ 25.23 ล้านบาท

ทั้งนี้ทางบริษัทฯดําเนินการตามแผนธุรกิจในปี 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ทางบริษัท จัสเทลเน็ทเวิร์ค จํากัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นผู้ประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ มีจํานวนเครื่องขุดบิทคอยน์ที่ติดตั้งแล้วเสร็จจํานวน 525 เครื่อง กําลังขุดรวม 50,020 TH/s และมีจํานวนเครื่องขุดบิทคอยน์ที่จะทยอย ส่งมอบในปี 2565 ทั้งสิ้น 3,000 เครื่อง

โดยจะส่งมอบในไตรมาสที่ 2 จํานวน 1,200 เครื่อง ไตรมาสที่ 3 จํานวน 900 เครื่อง และไตรมาสที่ 4 จํานวน 900 เครื่อง ทําให้ปลายปี 2565 ทาง JasTel จะมีเครื่องขุดบิทคอยน์ที่ส่งมอบแล้วทั้งสิ้น 3,525 เครื่อง กําลังขุดรวมทั้งสิ้น 422,020 TH/s ทั้งนี้ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาการสั่งซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์เพื่อทําให้มีกําลังขุดรวมทั้งสิ้น 1,000,000 TH/s ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้

Back to top button