PRINC โชว์งบ Q1 พลิกกำไร 420 ลบ. รับรายได้บริการโควิด – ศูนย์แพทย์เฉพาะทางหนุน

PRINC ประกาศงบ Q1/65 พลิกกำไร 420.87 ลบ. รับรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวมไปถึงการขยายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่รองรับจำนวนผู้ป่วยได้มากขึ้น


บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีกำไรสุทธิดังนี้

ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 1,986.9 ล้านบาท เติบโต 206.7% เทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน โดยมีปัจจัยหนุนมาจากสถานการณ์ของโควิด-19 รวมไปถึงการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางต่าง ๆ ถึง 21 ศูนย์ทั่วประเทศ ทำให้จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจากการให้บริการต่าง ๆ เช่น ศูนย์การรักษาโรคมะเร็งฮอไรซัน ที่บริการร่วมกับ Bumrungrad Health Network หรือจะเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เช่น การตรวจคัดกรองโควิด-19 หรือ การรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อีกทั้งยังมีรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนทางเลือกและการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป

ขณะที่มาตรการผ่อนคลายมาตรการจากภาครัฐที่เป็นปัจจัยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว ทำให้ผู้ป่วยปกติในประเทศจะมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมไปถึงชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลในประเทศเช่นกัน นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มกำลังการซื้อของกลุ่มชนชั้นกลาง จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอุดหนุนบริการด้านสุขภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีการนำ Digital Platform เข้ามาใช้เพื่อตอบสนองคนไข้ในการบริการแบบ New Normal มากขึ้น โดยคาดว่าจะเข้ามามีบทบาทและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้น

ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าของบริษัท มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่กลับมาฟื้นตัวโดยมีการเติบโต 26.2% เทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด-19 ที่การระบาดเริ่มบรรเทาลงและมีการกระจายวัคซีนที่ทั่วถึงมากขึ้น และปัจจัยการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Back to top button