BRI ยอดขายบ้านพุ่ง ดันกำไร Q1 โต 169% แตะ 352 ลบ.

BRI ยอดขายบ้านพุ่ง ดันกำไร Q1 โต 169% แตะ 352 ลบ. จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไร 131 ลบ. ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายตัวของธุรกิจ


บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวมไตรมาส 1/2565 และ 2564 อยู่ที่ 1,483.0 ล้านบาท และ 835.80 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้น 647.20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 77.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายตัวของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ 1,268.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 85.50% ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 433.40 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 51.90%

ทั้งนี้มาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากโครงการบ้านต่อเนื่องจากปี 2564 จำนวน 13 โครงการ และในปี 2565 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการบริทาเนีย ติวานนท์-ราชพฤกษ์ 2) บริทาเนีย แพรกษา สเตชั่น 3) โครงการแกรนด์บริทาเนีย บางนา-สุวรรณภูมิ 4) แกรนด์บริทาเนีย นนทบุรีสเตชั่น 5) บริทาเนีย ราชพฤกษ์-นคร อินทร์รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ

Back to top button