SISB มั่นใจรายได้ปีนี้โต 20% พร้อมเปิดสาขา “นนทบุรี-ระยอง” ปี 66

SISB เข้าสู่โหมดเติบโตรอบใหม่ มั่นใจรายได้ปีนี้โต 20% หลังเปิดเรียนตามปกติ พร้อมเปิดสาขา “นนทบุรี-ระยอง” ปี 66 คาดหนุนจำนวนนักเรียนเพิ่มเป็น 4,250 คนในปี 69


นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) กลุ่มบริษัทฯมีรายได้รวม 288.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.6% เทียบงวดไตรมาส 4/64 มีรายได้รวม 247.34 ล้านบาท

โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้รายได้ 1/2565 ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ มาจากการที่โรงเรียนของกลุ่มบริษัท กลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On-site) และการฟื้นตัวของจำนวนนักเรียนในระดับอนุบาลที่กลับมาเรียนเกือบครบแล้ว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีจำนวนนักเรียน 2,622 คน เพิ่มขึ้น 188 คน เทียบงวดเดือนธันวาคม ปี 2564 มีจำนวนนักเรียน 2,434 คน

“มั่นใจว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานของปีนี้ของกลุ่มบริษัทฯจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หลังจากกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 15-20% เทียบปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการกลับมาเติบโตรอบใหม่ หลังจากในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19”

กลุ่มบริษัทฯยังคงเดินหน้าตามแผนและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วง 5 ปี (ปี 2565-2569) เพื่อรองรับแผนการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการขยายโรงเรียนสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง วางเป้าหมายจำนวนนักเรียนภายในกลุ่ม 4,250 คน โดยในปี 2566 เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 5 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ นนทบุรี ตามแผน

ขณะเดียวกันยังเตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 6 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ระยอง  เร็วขึ้น จากเดิมวางแผนเปิดให้บริการในปี 2567 ขยับมาเป็นในปี 2566 เพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองและในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันแนวโน้มรายได้เติบโตตามแผนงาน 5 ปี อย่างมีนัยสำคัญ

Back to top button