ครม.เคาะร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านลบ.-เสนอตั้ง กมธ. 64 คน

ครม.เห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2566 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท  พร้อมเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ 64 คน ช่วยพิจารณารายละเอียด ขณะที่นายกรัฐมนตรี ย้ำห้ามกรรมาธิการฯ เรียกรับผลประโยชน์


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายงบกลาง 590,470 ล้านบาท รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,090,329.6 ล้านบาท รายจ่ายบูรณาการ 218,477.7 ล้านบาท รายจ่ายบุคลากร 772,119.1 ล้านบาท รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 206,985.6 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 306,618.0 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 64 คน ประกอบด้วย กรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ ครม.เสนอชื่อ 16 คน ประกอบด้วย ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ซึ่งไม่เกิน1 ใน 4 ของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยที่ระบุไว้แล้วจำนวน 4 คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำหรับกรรมาธิการวิสามัญฯ ในสัดส่วนพรรคการเมืองจำนวน 48 คน แบ่งเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจำนวน 27 คน และ ส.ส.ฝ่ายค้านจำนวน 21 คน ที่ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป

ทั้งนี้มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เน้นย้ำในที่ประชุม ครม.ขอให้ทุกคนช่วยกัน และเตรียมการให้พร้อม เพื่อเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยเฉพาะการตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่เคยได้ยินข่าวว่า กรรมาธิการบางคนไปเรียกรับผลประโยชน์ ถ้ามีใครทำเช่นนั้นต้องดำเนินการตามกฎหมายทุกประการ ใครมีข้อมูลอะไรให้รายงานมาที่ตนด้วย

ขณะที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า พ.ร.บ.งบประมาณฯปีนี้ ถือเป็นโค้งสุดท้ายของรัฐบาล อาจมีการใส่ความแบบรุนแรงสุดโต่ง จึงอยากให้รัฐมนตรีนำเสนอเพื่อความเข้าใจในภาพรวมก่อนที่จะเข้าสู่สภา รวมถึงให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ให้ความรู้ต่อ ส.ส. ก่อนกฎหมายจะเข้าสภาด้วย

Back to top button