ส.อ.ท.ขอรัฐเร่งแก้ “ราคาน้ำมัน-เงินเฟ้อ” ทำดัชนีอุตสาหกรรมลดลง

ส.อ.ท.เปิดเผยตัวเลขดัชนีดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลง จากต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น ทั้งพลังงานและวัตถุดิบ ด้วยค่าเงินบาทอ่อนตัว ส่งผลต่อเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือน พร้อมเสนอรัฐตรึงดีเซลไว้ที่ 32 บาท/ลิตร นานที่สุดช่วยลดภาระผู้ประกอบการ


นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 86.2 ปรับตัวลดลงจากระดับ 89.2 ในเดือนมีนาคม โดยมีปัจจัยที่ส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งจากราคาวัตถุดิบราคาพลังงานรวมถึงค่าขนส่ง ขณะที่กำลังซื้อในประเทศชะลอตัวจากปัญหาเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย และอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลง

ขณะที่ด้านการส่งออกสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าโลก รวมทั้งกระทบต่อราคาสินค้านำเข้าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สินค้ากลุ่มโลหะ อีกทั้งปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่คลี่คลาย และพื้นที่บนเรือไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออกสินค้า รวมทั้งความล่าช้าของเรือขนส่งยังเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคการส่งออก

รวมถึงปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี แม้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ส่งออกก็ตาม แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเงินบาทที่อ่อน จะส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น จนอาจยิ่งเร่งให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอีกได้

ทั้งนี้จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,320 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเดือนเมษายน 2565 พบว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคาน้ำมัน 80.4% สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 68.0% สภาวะเศรษฐกิจโลก 60.2% และเศรษฐกิจในประเทศ 55.2% ตามลำดับ

ขณะที่ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ในมุมมองผู้ส่งออก โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ 40.1% สถานการณ์การเมืองในประเทศ 38.5% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 37.6% ตามลำดับ

สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 95.9 ปรับตัวลดลงจาก 99.6 ในเดือนมีนาคม เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นภายหลังจากภาครัฐลดการอุดหนุนราคา โดยจะปรับขึ้นแบบขั้นบันไดจนถึง 35 บาท ต่อลิตร รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกจะทำให้ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

ส่วนข้อเสนอของ ส.อ.ท.ต่อรัฐบาลในการเข้ามาแก้ไขปัญหา และพยุงเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ ได้แก่ การตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 35 บาท/ลิตร ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 32 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน หรือนานที่สุด เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนอาทิ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 และขยายจำนวนสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน  การออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการเปิดประเทศ

ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Security) ที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมถึงการเข้าไปดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนจนเกินไปและให้สอดคล้องกับประเทศ อื่นในภูมิภาคเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

Back to top button