ข่าวดี! กบน.ตรึงราคา “ดีเซล” 32 บ./ลิตร ต่อ 1 สัปดาห์ รอภาษีน้ำมันใหม่บังคับใช้

กบน.ตรึงราคาดีเซล 32 บาท ต่ออีก 1 สัปดาห์ พร้อมยืนยันคงกรอบเพดานราคาไว้ที่ลิตรละ 35 บาท หลังสถานะกองทุนน้ำมันติดลบ 7.2 หมื่นล้านบาท


นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. ว่า ที่ประชุมมีติเห็นชอบให้คงราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลในประเทศที่ 32 บาทต่อลิตรไปอีก 1 สัปดาห์ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยยังวางกรอบราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน 35 บาทต่อลิตร

ส่วนประเด็นเรื่องการปรับลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 2 เดือน นั้น ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่า จำนวนเงินดังกล่าว กบน. ไม่ได้นำมาใช้ในการปรับลดราคาขายปลีกให้ลดลง แต่ใช้เพื่อประคองราคาขายน้ำมันดีเซลให้อยู่ประมาณ 32-35 บาทต่อลิตร ให้มีระยะเวลายาวนานมากที่สุด

ทั้งนี้ ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 15 พฤษภาคม  2565 กองทุนน้ำมันมีเงินฝากธนาคาร 2,094 ล้านบาท เงินฝากที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 11,575 ล้านบาท รวมกระแสเงินสด 13,669 ล้านบาท บัญชีรวมติดลบ 72,062 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 37,854 ล้านบาท ซึ่งแซงบัญชีก๊าซหุงต้ม (ภาคครัวเรือน) แอลพีจี ไปแล้วที่ติดลบ 34,208 ล้านบาท

Back to top button