กกต.ชวนคน “กทม.-พัทยา” ไปใช้สิทธิ ลต.ท้องถิ่น พรุ่งนี้!

กกต.เน้นย้ำประชาชนทำความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ โดยเฉพาะสีบัตรเลือกตั้ง และหมายเลขผู้สมัคร พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยขอให้เตรียมเอกสารแสดงตนให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย และเลขบัตรประจำตัวประชาชน และอย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา บัตรที่ใช้ในการเลือกตั้งจะมีสีที่แตกต่างกัน จึงขอให้ประชาชนทำความเข้าใจดังนี้

บัตรสีน้ำตาล = เลือกผู้ว่าฯ กทม.

บัตรสีชมพู = เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

บัตรสีฟ้า = เลือกนายกเมืองพัทยา

บัตรสีส้ม = เลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยา

ทั้งนี้เมื่อได้รับ 2 ใบ ให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้ว ก่อนเข้าคูหาเพื่อทำเครื่องหมายกากบาท (X) ได้เพียง 1 หมายเลข หากไม่ต้องการเลือกใครให้กากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งตามรอยเดิมแล้วหย่อนลงหีบด้วยตนเอง

ส่วนประเด็นสีของปากกาที่ใช้ในการเลือกตั้งนั้น กกต. ชี้แจงว่า หากมีการใช้ปากกาสีอื่นก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นบัตรเสียทันที เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือระเบียบห้ามไว้ สำหรับการพิจารณาบัตรเสียต้องเป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 175 อย่างเคร่งครัด

Back to top button