ตลท. จับ BIS ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 เริ่มพรุ่งนี้

ตลท.จับ BIS เข้าข่ายมาตรการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 เริ่มพรุ่งนี้ – 15 มิ.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS เข้าข่ายมาตรการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2565 สิ้นสุดวันที่ 15 มิ.ย. 2565

Back to top button