ยอดติดเชื้อ “โควิด” วันนี้ 3,649 คน เสียชีวิต 24 ราย

“ศบค.” พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 3,649 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 3,647 ราย และจากต่างประเทศ 2 ราย เสียชีวิต 24 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (29 พ.ค. 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,649 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 3,647 ราย และจากต่างประเทศ 2 ราย มีผู้เสียชีวิต 24 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 5,622 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศระลอกใหม่อยู่ที่ 2,219,213 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) กำลังรักษา 44,737 ราย หายป่วยสะสมจำนวน 2,199,445 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) นอกจากนี้มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 901 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 12 ราย ส่วนอัตราครองเตียง ร้อยละ 13.20

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "คยขง กรมประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 29 พฤษภาคม 2565 หายป่วยวันนี้ +5, +5,622 ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ +3, 649 ผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ +3,647 +2 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 901 หายป่วยสะสม ป่วยสะสม ตังแต่ 1มกราคม2565 มกราค 2565 ตังแต่ 1มกราคม 2565 2, 2,199,445 199, 2,219,213 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (เฉลี่ยจังหวัดละ) 12 กำลังรักษา 44,737 เสียชีวิตเพิ่ม 24 อัtราครองเtียง ของผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 13.2 สรุปสถานการณ์ศูนย์ข้มูลCOVID-19 สรุปสถานการณ์ ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 สายด่วน 1111 EOCกระทรวงสาธาdณสุข"

Back to top button