NRF ควัก 40 ลบ. ลุย “เหมืองคริปโตฯ” เฟสแรก คาดเสร็จมิ.ย.นี้

NRF ควัก 40 ลบ. ลงทุนขุด “เหมืองคริปโตฯ” เฟสแรกด้วยพลังงานสะอาด คาดแล้วเสร็จมิ.ย.65 เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้น


บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ได้มีมิตอนุมัติการลงทุนด้านการขุดเหมือง Cryptocurrency ผ่านบริษัท อีโคลด์ จำกัด (EKOLD) ในจำนวนเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท กับบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565

โดยบริษัท อีโคลด์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 60% ร่วมกับ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B ถือหุ้น 40%

ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อเครื่องขุด Cryptocurrency เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขุดเหมือง Cryptocurrency ด้วยพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้น เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการกำจัดคาร์บอน จากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการเริ่มดำเนินการในเฟสแรกของโครงการดังกล่าว

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ คาดว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นการเริ่มต้นนำเทคโนโลยี Blockchain มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจในระยะยาวและเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการมีส่วนร่วมต่อสู้ภาวะโลกร้อนเพื่อการโลกและเติบโตในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถนำเทคโนโลยี Blockchain มาต่อยอดกับธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคต เช่น การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ลดต้นทุนภาคการผลิต สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้โปร่งใสและมีเสถียรภาพมากขึ้นเป็นต้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

Back to top button