หุ้นเพิ่มทุน NUSA เข้าเทรดวันนี้ ติด “Silent Period” 1 ปี

ตลท. รับหุ้นเพิ่มทุน NUSA เข้าเทรดแล้ววันนี้ (31 พ.ค.65) และกำหนดติด “Silent Period” เป็นเวลา 1 ปี


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA จำนวน 3,486,732,300 หุ้น ที่เสนอขาย PP ให้นักลงทุนจำนวน 39 รายที่นำหุ้น WEH มาแลกแล้ววันนี้ โดยกำหนดให้วันที่ 31 พ.ค.2565 เป็นวันเริ่มซื้อขาย อย่างไรก็ตามหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวของ NUSA มีราคาเสนอขายหุ้น ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด ดังนั้น หุ้นทั้งจำนวนดังกล่าวจึงเข้าข่ายห้ามการซื้อขาย (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้จากเดิม NUSA มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 8,041,082,611 หุ้น เมื่อรวมหุ้น PP ใหม่ที่ติด Silent Period อีก 3,486,732,300 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 11,527,814,911 หุ้น

Back to top button