GPSC แจงไม่ได้ให้ข่าว “สายส่งลอดช่อง” 2 แสนล้าน พร้อมแจ้งตลาดเมื่อดีลคืบ!

GPSC ไม่ปฏิเสธลงทุน “สายส่งไฟไทย-สิงคโปร์” พร้อมระบุหากมีความชัดเจนจะเปิดเผยให้ทราบต่อไป


นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการสายส่งไฟฟ้าจากไทยไปยังประเทศสิงคโปร์นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความชัดเจน รวมถึงเพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน หากบริษัทฯ มีความชัดเจนในการลงทุนใดๆ บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางการเปิดเผยของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

 

Back to top button