สภาฯ เริ่มถกกฎหมาย “กัญชา-กัญชง” รับปลดล็อกจากยาเสพติดพรุ่งนี้

สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณากฎหมาย "กัญชา" วาระแรก คาดใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ด้านพรรคภูมิใจไทย กฎหมายมีความรัดกุม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานในการประชุม ได้เริ่มกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … วาระแรก โดยก่อนการประชุม นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ได้แถลงข่าวว่า วันนี้ (8 มิ.ย. 2565) เป็นวันที่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทที่ 5 คือกัญชาจะเป็นยาเสพติดเป็นวันสุดท้ายจากนั้นในวันพรุ่งนี้ (9 มิ.ย. 2565) จะปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด โดยสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือจะทำอย่างไรให้กัญชาเป็นประโยชน์มากที่สุด  ซึ่งการประชุมสภาวันนี้ เป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ในวาระแรก หากสมาชิกให้ความเห็นชอบและตั้งกรรมาธิการ ก็จะสามารถพิจารณาได้ภายในหนึ่งเดือน เนื่องจากมีอยู่เพียง 45 มาตราเท่านั้น หาก ส.ส.เห็นว่ามีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สามารถเสนอเพิ่มเติมได้ เพราะ กฎหมายนี้ไม่ได้เป็นกฎหมายของพรรคภูมิใจไทย แต่เป็นกฎหมายของประชาชน

นายศุภชัย ยังชี้แจงถึงข้อห่วงใย และมีความกังวลของประชาชน เรื่องการใช้และอาจมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่า กฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจน ไม่ให้จำหน่ายแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี, หญิงมีครรภ์, หญิงให้นมลูก ระหว่างที่มีการปลดล็อกกัญชาอาจจะเกิดสูญญากาศ ทำให้ทุกคนมีเสรีภาพในการใช้กัญชากันอย่างเต็มที่ แต่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำสั่งที่ 667/2565 แต่งตั้งบุคคลที่เข้าใจเรื่องยาเสพติด เป็นคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ มาสร้างความเข้าใจในการใช้กัญชา และยังใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการกำกับการใช้กัญชา เพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใคร ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความสบายใจให้ประชาชนได้ว่า ส่วนราชการไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดช่องว่างและทำให้เกิดปัญหา

ขณะที่การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว เพราะเป็นการผลักดันให้เกิดพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ แต่ทั้งนี้ ยังมีความกังวลต่อการจดแจ้งที่ต้องมีเงื่อนไข ขั้นตอนที่ชัดเจน จำนวนในการจดแจ้ง และสามารถดำเนินการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Back to top button