ไม่เปลี่ยนใจ! “อาคม” เตรียมเสนอ ครม.เคาะเก็บ “ภาษีขายหุ้น” เร็วๆ นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เปิดเผย กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.อนุมัติเก็บภาษีขายหุ้นเร็วๆ นี้ เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ ขณะที่กฎหมายจะให้เวลา 90 วัน เพื่อให้โบรกเกอร์จัดทำระบบนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า กระทรวงการคลังจะเดินหน้าเก็บภาษีการขายหุ้น หรือ Financial Transaction Tax โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในเร็วๆนี้ เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาประกาศบังคับใช้ในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ เรื่องการจัดเก็บภาษี เป็นเรื่องที่ประกาศล่วงหน้าไม่ได้ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับรู้กัน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมตัว  โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อเสนอแล้วพระราชกฤษฎีกา จะมีระยะเวลา Grace period ให้โบรกเกอร์ต่างๆในการทำระบบข้อมูล และการนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร ซึ่งจริงๆแล้วระบบไม่ยาก แต่ให้เวลาในการเตรียมพร้อม

นอกจากนี้ จะต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่เสนอเก็บภาษีในจังหวะที่ตลาดหุ้นตกทุกวัน ก็ไม่ได้ สำหรับระยะเวลา Grace period นั้น ขณะนี้ กำหนดว่า จะให้เวลาไม่เกิน 90 วัน

สำหรับ Financial Transaction Tax จะเป็นการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า จะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.1% ของมูลค่าที่ขาย แต่ภาษีดังกล่าวได้รับการยกเว้นมาตั้งแต่ปี 2534 โดยก่อนหน้านี้ นายอาคม ได้ออกมาระบุแนวทางการจัดเก็บว่า จะมีการจัดเก็บภาษีขายในอัตรา 0.1% ตั้งแต่บาทแรกที่มีการขาย โดยโบรกเกอร์จะต้องนำส่งภาษีการขายดังกล่าวมาให้กรมสรรพากรในทุกเดือน

โดยหลักการเก็บจะยึดตามเดิม ถ้าเราแยกจะยุ่งยากเรื่องการบริหาร เช่น ถ้าเราบอกว่า ถ้ายอดขายหุ้น 1 ล้านบาท เราจะเก็บในอัตราต่ำกว่าคนที่มียอดขายสูงกว่า 1 ล้าน ก็ยุ่งยาก ซึ่งในกฎหมายที่ออกมาจะเก็บแบบเท่าเทียมกัน คือ เก็บจากภาษีการขาย ไม่แยกว่า จะเป็นรายเล็กหรือรายน้อย ซึ่งง่ายสุด คือ เก็บเท่ากันหมด ประเทศต่างๆ ก็ไม่แยกแยะการขาย

Back to top button