BE8 แย้ม “เอสบีซี” จับมือ “ปณท.” เปิดบริการระบบ “เอกสารอิเล็กทรอนิกส์” ไตรมาส 3/65

BE8 เผยกิจการค้าร่วม “เอสบีซี” ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ “ไปรษณีย์ไทย” เดินหน้าเปิดให้บริการ "ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" ช่วงไตรมาส 3/65


บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 บริษัทในฐานะส่วนหนึ่งของกิจการค้าร่วม เอสบีซี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สกายไฮ จำกัด, BE8 และบริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) เพื่อร่วมกันพัฒนาบริการด้านงานดิจิทัล เพื่อเปิดให้บริการ “ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร” หรือ Total Document Handling (TDH)

ประกอบไปด้วยการรับส่งเอกสารสำคัญผ่านกล่องจดหมายดิจิทัล (Digital Mailbox) การแจ้งหนี้และรับชำระเงินผ่านระบบ e-Payment การรับรองการลงลายมือชื่อหรือการเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)และการรับรองวัน-เวลาที่ถูกต้องให้เอกสาร (e-Timestamp) ที่ได้มาตรฐานและมีผลทางกฎหมาย โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 3/65

Back to top button