“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 1,967 คน เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย

“ศบค.” พบโควิด ผู้ป่วยใหม่ วันนี้ 1,967 ราย เสียชีวิต 19 แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,966 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,967 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,966 ราย  และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,271,445 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,123 ราย หายป่วยสะสม 2,274,934 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,030 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 8,724 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 598 ราย

Back to top button