“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 1,784 คน เสียชีวิต 18 ราย

“ศบค.” พบโควิด ผู้ป่วยใหม่ วันนี้ 1,784 ราย เสียชีวิต 18 แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,783 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,784 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,783 ราย  และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,277,393 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,166 ราย หายป่วยสะสม 2,280,938 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 20,911 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 8,787 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 619 ราย

Back to top button