GLOBAL จับมือ Cosco Capital รุกขยายสาขา “ฟิลิปปินส์”

GLOBAL ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ “Cosco Capital Incorporated” ประกอบธุรกิจปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจปิโตรเลียมและเหมืองแร่ “ฟิลิปปินส์“


บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการขยายธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 ไปแล้วนั้น บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 และบริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า การร่วมทุนดังกล่าวเป็นการร่วมทุนกับบริษัท Cosco Capital Incorporated ซึ่งประกอบธุรกิจที่หลากหลายในประเทศฟิลิปปินส์เช่น ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจปิโตรเลียมและเหมืองแร่

โดยจะทำการจัดตั้งบริษัท Global House Philippines Co., Ltd. (GBP) เพื่อดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าเกี่ยวกับบ้านในประเทศฟิลิปปินส์ ในลักษณะเดียวกันกับร้าน Global Houseในประเทศไทย พร้อมทั้งจัดตั้งบริษัท Global House Philippines Estate Co.,Ltd.(GBP ESTATE) เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการถือครองที่ดินสำหรับการพัฒนาร้านGlobal Houseในประเทศฟิลิปปินส์

Back to top button