รัฐบาล พร้อมโอนเงินช่วยเหลือ “ผู้สูงอายุ” ก.ค.นี้ หลังล่าช้ากว่า 4 เดือน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ “ผู้สูงอายุ” เดือนกรกฎาคมนี้ หลังล่าช้ามากว่า 4 เดือน โดยอยู่ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติงบกลาง ปี 2565 จาก ครม.


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิที่สวัสดิการเบี้ยยังชีพ 10.9 ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพ กรอบวงเงิน 8.38 พันล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 เฉลี่ยรายละ 100 – 250 บาท ตามช่วงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้เห็นชอบในหลักการไปแล้ว เมื่อ 26 เมษายน 2565 ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นการเสนอขออนุมัติงบกลาง ปี 2565 จาก ครม. ซึ่ง กรมบัญชีกลางคาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วงกรกฎาคม 2565 นี้ ซึ่งจะยอดเงินช่วยเหลือย้อนหลัง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม และจะทยอยอีก 2 งวดที่เหลือในรอบเดือนต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ได้แก่

1.อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน

2.อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

3.อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน

  1. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน

Back to top button