“ประพันธ์ เจริญประวัติ” ชูแนวคิด “ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์” ยกระดับ “อีโคซิสเต็ม” ผู้ประกอบการไทย

“ประพันธ์ เจริญประวัติ” เปิด 3 ความแตกต่าง “ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์” มุ่งยกระดับ “อีโคซิสเต็ม” ผู้ประกอบการไทย คาดปีนี้มี 3 บริษัททยอยยื่นไฟลิ่ง จากปัจจุบันมี 1 บริษัทยื่นไฟลิ่งเข้าจดทะเบียนแล้ว


นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) กล่าวในงาน Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม EPISODE IV: STARTUP SME TO MEGATREND งานสัมมนาออนไลน์รูปแบบ Virtual LIVE แห่งปีที่หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เมื่อวันที่ (24 มิ.ย.65) ว่า ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups และโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะได้ลงทุนในการลงทุนที่มีโอกาสเติบโต

โดยในช่วงเดือนม.ค. 65 ที่ผ่านมา สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกเกณฑ์ในการกระจายหุ้นในวงกว้างของ SMEs และ Startups และเมื่อ 31 มี.ค. 65 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ออกเกณฑ์การจดทะเบียนและการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งที่ 3 คือ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์พร้อมสำหรับ SMEs และ Startups ที่เข้ามาระดมทุน และพร้อมสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน

สำหรับ 3 แนวคิดการออกแบบไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ มีความแตกต่างจาก SET และ mai ซึ่งเป็นพัฒนาใหม่ๆ ของตลาดทุนที่ต้องการเปิดโอกาสให้กว้างขึ้น ประกอบด้วย

1.Light-Touch Supervision ผ่อนปรนคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs และ Startups เข้ามาในเกณฑ์ที่ผ่อนคลาย ค่าใช้จ่ายถูกลง ใช้เวลาน้อยลงในการเข้ามาระดมทุน

2.Investor Protection กำหนดประเภทผู้ลงทุน และวิธีการซื้อขายให้เหมาะสมกับการกำกับดูแล และความเสี่ยง

3.Information-Based เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทและการติดตาม หรือสอบถามข้อมูลโดยผู้ลงทุน

ทั้งนี้ LiVEx ต้องการเปิดกว้างทางโอกาสให้มากขึ้น ขณะเดียวกันโอกาสที่มากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ลงทุนก็ต้องมีความบาลานซ์กับความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหัวใจในการออกแบบ LiVEx รวมถึงเกณฑ์การจดทะเบียนและการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVEx จะมีข้อกำหนดแตกต่าง จาก SET และ mai

โดยขณะนี้ LiVEx มีบริษัทที่ยื่นไฟลิ่งเข้าจดทะเบียนแล้ว 1 บริษัท คือ บริษัท แอดวานซ์เว็บ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมี 3 บริษัท ที่จะทยอยยื่นไฟลิ่งเข้ามา

สำหรับ LiVEx และ LiVE-platforms เป็นพัฒนาการใหม่ของตลาดทุนเพื่อโอกาสการเติบโตของ SMEs Startups และโอกาสของผู้ลงทุน ซึ่งจะช่วยยกระดับอีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการในประเทศไทย

Back to top button