“สุทธิชัยหยุ่น” ขาย NATION เกลี้ยง 213 ล้านหุ้น “อรอร อัครเศรณี” รับไม้ต่อถือ 20%

“อรอร อัครเศรณี” เก็บหุ้น NATION เข้าพอร์ต 400 ล้านหุ้น ดันถือ 19.91% รับไม้ต่อจาก “สุทธิชัยหยุ่น” หลังขายเกลี้ยงพอร์ตจำนวน 213 ล้านหุ้น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวอรอร อัครเศรณี ได้แจ้งในแบบข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 65 ว่ามีการเข้าทำรายการซื้อหุ้น บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 จำนวน 3 รายการรวมจำนวน 400,118,342 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.8358% ในราคาหุ้นละ 0.28 บาท มูลค่าการซื้อขาย 112.03 ล้านบาท

ทั้งนี้แยกเป็นรายการแรกจำนวนหุ้น 103,648,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.28 บาท มูลค่าการซื้อขาย 29.02 ล้านบาท ขณะที่รายการที่สองซื้อจำนวน  212,878,542 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.28 บาท มูลค่าการซื้อขาย 59.61 ล้านบาท และรายการที่สามซื้อจำนวน 83,591,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.28 บาท มูลค่าการซื้อขาย 23.41 ล้านบาท

ทั้งนี้ภายหลังจาก นางสาวอรอร ทำรายการพบว่า ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 810,113,342 หุ้น หรือ 19.9144% ของสิทธิออกเสี่ยงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมที่ถือหุ้นในจำนวน 409,995,000 หุ้น หรือ 10.0786% ซึ่งการทำรายการซื้อหุ้นจากนายสุทธิชัย หยุ่นและนายปราบดา หยุ่น

สำหรับ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ได้แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ หรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ว่า ได้จำหน่ายหุ้นบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 จำนวน 212,878,542 หุ้น หรือ 5.2330%  ทั้งนี้ภายหลังจากนายสุทธิชัย มีการขายหุ้น NATION ดังกล่าว ทำให้ไม่มีหุ้น NATION อีกแล้ว

จากข้อมูลในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ NATION ณ วันที่ 22 มี.ค. 2565 พบว่านางสาวอรอร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 โดยถือหุ้นจำนวน 409,995,000 หุ้น หรือ 10.08% ขณะที่นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ถือหุ้นในอันดับ 6 โดยถือหุ้น 212,878,542 หุ้น หรือ 5.23% ส่วนนายปราบดา หยุ่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 โดยถือหุ้นจำนวน 103,648,200 หุ้น หรือ 2.55%

Back to top button