“ศบค.” พบติดเชื้อโควิดใหม่ 2,378 คน เสียชีวิต 17 ราย

“ศบค.” พบติดเชื้อโควิดใหม่ 2,378 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,376 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 2 ราย เสียชีวิต 17 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (26 มิ.ย. 2565) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,378 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,376 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,290,720 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,834 ราย หายป่วยสะสม 2,291,756 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 23,313 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 8,894 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 601 ราย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ARsano C”VD-19 กรมประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 26 มิถุนายน 2565 หายป่วยวันนี้ +1,834 หายป่วยสะสม ตังแต่ มกราคม 2565 2,291,756 จำนวนผู้ป่วยใหม่วันนี้ +2,378 ผู้ป่วยในประเทศ ผู้ป้วยจากต่างประเทศ +2,376 +2 ป่วยสะสม ตั้งแต่ มกราคม 2565 2,290,720 กำลังรักษา 23,313 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 601 EOC กระทรวงสาธ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน1111 เสียชีวิตเพิ่ม 17 เสียชีวิตสะสม 8,894 เืองจง้นเรบาา มีการปรับระบบรายงาน โดยายาาะรา จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที้น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม"

Back to top button