GSC มั่นใจกำไรปีนี้ โต 30% เดินหน้าบริหารหนี้เต็มสูบ

GSC มั่นใจกำไรปี 65 โต 30% เดินหน้าธุรกิจบริหารหนี้ ระบุไร้ข้อจำกัดทางการเงิน รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตร รองรับธุรกิจโตแกร่ง


นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC ดำเนินธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล Outsource contact center และติดตามทวงถามหนี้ ที่ได้ขยายสู่การรับติดตามหนี้แบบลงพื้นที่แล้ว มั่นใจว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2565 จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 30% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

โดยผ่านการขยายการลงทุนธุรกิจใหม่ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์แคปปิตอล เอเชีย จำกัด (CAP) และบริษัท โคแมนชี่ โกโกจิ จำกัด (CG )  เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม สร้าง New S Curve สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

ส่วนกรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทยืนยันว่าไม่กระทบต่อการแผนดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด โดยบริษัทยังสามารถดำเนินงานพร้อมสามารถสร้างรายได้และกำไรได้ตามปกติ แต่จะส่งผลกระทบในเรื่องของการสูญเสียโอกาสในการสร้างผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเงินที่คาดว่าจะได้ดังกล่าวนั้นมีแผนจะนำไปซื้อหนี้จากสถาบันการเงินหลายแห่งที่เตรียมจะนำออกมาเปิดประมูล ซึ่งเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้ซื้อหนี้ในราคาถูกมาบริหาร

โดย GSC ยืนยันว่าบริษัทยังมีศักยภาพในการเดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ ในการรับบริหารหนี้และธุรกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ สร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต  เนื่องจากมีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการขยายธุรกิจ ขณะเดียวกันมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สถาบันการเงินพร้อมที่จะสนับสนุนหากบริษัทต้องการใช้สินเชื่อ

ทั้งนี้ บริษัทวางเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการผ่านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีแบบครบวงจรและทันสมัย โดยอยู่ระหว่างศึกษาแผนลงทุนธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม โดยเน้นการลงทุนในกลุ่มที่ธุรกิจที่มีความมั่นคง สามารถสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

Back to top button