“สคร.” เผย “รัฐวิสาหกิจ” เบิกงบลงทุนกว่า 1.1 แสนล้าน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เผยสิ้นเดือนพ.ค.65 รัฐวิสาหกิจเบิกงบลงทุนได้ตามเป้า มูลค่ากว่า 1.1 แสนลบ. หรือคิดเป็น 100% พร้อมกำชับติดตามช่วงที่เหลือให้เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า 95%


นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนพ.ค.65 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 112,413 ล้านบาท หรือคิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 65 (ต.ค.64 – พ.ค.65) 34 แห่ง จำนวน 61,734 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97% ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 65 (ม.ค.- พ.ค.65) 9 แห่ง จำนวน 50,679 ล้านบาท หรือคิดเป็น 104% ของแผนเบิกจ่ายสะสม  ทำให้ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนพ.ค.65 ยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน

นอกจากนี้ สคร. ได้ติดตามการดำเนินการ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 65 ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมต่างๆ ได้ ทำให้ปัจจุบันโครงการสำคัญส่วนใหญ่สามารถลงนามในสัญญาได้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 2/65 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 ได้กำชับให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในระยะเวลาที่เหลือของปี 65 ให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุนด้วย

ด้านน.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีการปรับกรอบงบลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย และวงเงินที่ได้เร่งเบิกจ่ายไปบางส่วนแล้วในปี 64

โดย ณ สิ้นเดือนพ.ค.65 โครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ, โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต(โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)), โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด -มุกดาหาร – นครพนม และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Back to top button