ครม. ไฟเขียว ปรับค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน เพิ่ม 1 บ. เริ่ม 3 ก.ค.นี้

ครม. ไฟเขียว รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท จำนวน 4 สถานี คือ สถานีที่ 6, 9, 11, 12 ทำให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 17 บาทสูงสุด 43 บาท เริ่ม 3 ก.ค.65 เป็นต้นไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ้างอิงรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) สายฉลองรัชธรรม(สายสีม่วง) และอัตราค่าโดยสารร่วม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นไปตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ได้กำหนดให้ดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารทุกๆ ระยะเวลา 24 เดือนและอัตราค่าโดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ 2 ก.ค.65

ทั้งนี้จึงเห็นควรนำร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่าโดยสารร่วมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนวันที่ 3 ก.ค.65 ต่อไป

สำหรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใหม่จะมีอัตราเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 43 บาท จะมีผลและจะมีผลบังคับใช้ 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.65 เป็นต้นไป โดยสถานีที่ 6, 9 , 11 และ 12 ขึ้นไป จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาท ซึ่งอัตราค่าโดยสารใหม่ จำนวน 6 สถานีเพิ่มเป็น 29 บาท จาก 28 บาท, จำนวน 9 สถานีเพิ่มเป็น 36 บาท จาก 35 บาท ,จำนวน 11 สถานีเป็น 41 บาทจาก 40 บาท และจำนวน 12 สถานีขึ้นไปเป็น 43 บาทจาก 42 บาท

อีกทั้ง ยังกำหนดให้คณะกรรมการ รฟม.อาจประกาศกำหนดผลิตภัณฑ์ของตั๋วโดยสาร เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด

 

 

 

 

Back to top button