อย่าตกใจ! สธ.พบคน “ติดโควิด” เพิ่มบางพื้นที่-รพ.พร้อมดูแล

กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในบางพื้นที่ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก โรงพยาบาลยังดูแลผู้ติดเชื้อได้


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในบางจังหวัด โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,735 1,761 2,569 ราย ตามลำดับ ผู้ป่วยปอดอักเสบ จำนวน 610 ราย 638 ราย และ 665 ราย ตามลำดับ และผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 286 ราย 290 ราย และ 300 ราย ตามลำดับ จากจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจมีรายงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ทำให้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่มักมีอาการน้อยไม่รุนแรง และผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยระดับสีเหลือง คือ กลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว ซึ่งอัตราการครองเตียงระดับ 2-3 หรือ สีเหลืองและสีแดง ต่ำกว่าร้อยละ 10 พร้อมยืนยันว่า ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายนเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ระบบสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมสามารถรองรับได้ ทั้งเตียง แพทย์ ยา และเวชภัณฑ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และปฏิบัติตามมาตรการ 2U คือ U ที่ 1 Universal Prevention คือ การป้องกันการติดโรค การเว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หากพบมีอาการน่าสงสัยควรตรวจหาเชื้อ

ส่วน U ที่ 2 Universal Vaccination คือ ขอความร่วมมือให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (บูสเตอร์ โดส) เข็มที่ 3 เป็นพื้นฐาน และฉีดเข็มกระตุ้นต่อไปทุก 4 เดือน เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกัน โดยเน้นในกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และกลุ่มดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มจำนวนมาก หลีกเลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท และเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนสถานประกอบการต่างๆ ยังขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting

Back to top button