“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 2,428 คน เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย

“ศบค.” พบโควิด ผู้ป่วยใหม่ วันนี้ 2,428 ราย เสียชีวิต 22 แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,425 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,428 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,425 ราย  และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,313,010 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,049 ราย หายป่วยสะสม 2,312,401 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,792 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม 9,060 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 727 ราย

Back to top button