“มหาดไทย” จ่อชง “ครม.” เปิดทางต่างชาติซื้อบ้าน 1 ไร่-ปรับเพดานลด “ค่าโอน-จำนอง”

“มหาดไทย” จ่อชง “ครม.” ขยายขอบเขตให้ต่างชาติเข้าถือครองได้มากขึ้นเกิน 49% และซื้อบ้าน 1 ไร่-ลดค่าโอนและจำนอง 0.01% ด้วยการกำหนดไว้ที่ 3 ล้านแรก หากดำเนินการได้จะเป็นการกระตุ้นภาคอสังหาฯและเศรษฐกิจ  


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีต่างชาติสนใจมาซื้ออสังหาฯในประเทศไทย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมจำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดที่ต่างชาติสามารถถือครองได้ 49% ทั้งนี้ล่าสุดกำลังพิจารณาจะขยายขอบเขตได้มากขึ้นเกิน 49% ตามที่ภาคเอกชนมีข้อเสนอ

อย่างไรก็ดีรัฐบาลพยายามมีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองที่ทำมาต่อเนื่อง และจะหารือกระทรวงการคลังขยายเพดานราคาที่อยู่อาศัย โดยเตรียมที่จะขยายเพดานลดค่าโอน-จำนอง 0.01% ในการซื้อที่อยู่อาศัยไปยังระดับราคาที่สูงกว่า 3 ล้านบาท ด้วยการกำหนดไว้ที่ 3 ล้านแรก เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้ออสังหาฯในระดับราคาที่สูงขึ้น ส่วนสูงถึง10-20 ล้านบาทหรือไม่นั้น คงต้องรอดูผลการศึกษาอีกครั้งก่อนที่จะประกาศ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออสังหาฯในประเทศอีกทางหนึ่ง ตามที่ภาคเอกชนมีข้อเสนอ เพื่อลดภาระผู้ซื้อผู้ขาย และกระตุ้นตลาดอสังหาฯ และเศรษฐกิจ

ทั้งนี้จะมีการนำมาตรการต่างๆ เปิดให้ต่างชาติเข้ามาพักอาศัยได้ยาวนานขึ้น ทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินกำลังจะออกประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขว่าต่างชาติอยู่ในประเทศไทย หรือคนต่างด้าวมีคุณภาพ หรือต่างชาติมาลงทุนในไทยมากกว่า 40 ล้านบาท อย่างน้อย 3 ปี ให้มีโอกาสซื้อที่อยู่อาศัยเนื้อที่ 1 ไร่ได้ในหลายทำเล เช่น กรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต คาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้เร็วๆ นี้ หากดำเนินการได้จะเป็นอีกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯและเศรษฐกิจผ่านการใช้กลไกอสังหาฯ

Back to top button