ยอดป่วย “โควิด” วันนี้ 2,257 คน เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย

ยอดป่วย "โควิด" วันนี้ 2,257 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,256 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (14 ก.ค. 2565) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,257 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,256 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,329,746 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,120 ราย หายป่วยสะสม 2,329,561 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,191 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 9,237 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 770 ราย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "กรมประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 14 กรกฎาคม 2565 หายป่วยวันนี้ +2,120 120 หายป่วยสะสม ตังแต่ มกราคม 2565 2,329,561 จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในูโรงพยาบาล รายใหม่วันนี (ByRT-PR&ATK) RT-PCR ATK) +2,257 ผู้ป่วยในประเทศ ผู้ป่วยจากต่างประเทศ +2,256 ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1มกราคม 2565 2,329,746 9,746 กำลังรักษา 24, 24,191 191 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 770 สรุปสถานการณ์ ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 solovoiho ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน1111 เสียชีวิตเพิ่ม 28 เสียชีวิตสะสม ต่1bltmcม2565 9,237 EOCกระทรวงสาธารณสุข"

Back to top button