SAWAD เล็งขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ชูดอกเบี้ย 3.7-3.9% ระดมทุนขยายสินเชื่อรายย่อย

SAWAD เล็งขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป อายุ 3 ปี ชูดอกเบี้ย 3.7-3.9% ช่วงต้นเดือนส.ค.65 ระดมทุนขยายสินเชื่อรายย่อย หนุนผลงานเติบโตยั่งยืน เผย “ทริสเรทติ้ง” ให้เรทตั้งบริษัทและหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”


นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70-3.90% ต่อปี จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ผู้ลงทุนทราบภายหลัง จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน

โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค.65 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือบริษัท และหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65 และมีการค้ำประกันโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ SAWAD ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้สิน ให้บริการสินเชื่อ และนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับทาง SAWAD เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2565 และใช้ในการขยายกิจการของบริษัท โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเครือศรีสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงการประกอบกิจการเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมองภาพการพัฒนาธุรกิจแบบองค์รวม ไม่พึ่งพิงเพียงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT คืนใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ SCAP เข้ารวมกับ BFIT เพื่อทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่บุคคลรายย่อยทั่วไปที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งการควบรวมธุรกิจครั้งนี้ของ BFIT และ SCAP เป็นส่วนหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มศรีสวัสดิ์ เพื่อผลักดันให้ SCAP ที่ดูแลธุรกิจด้านสินเชื่อมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด

โดยบริษัทจะดูแลธุรกิจจำนำเป็นหลัก และ BFIT จะรุกธุรกิจด้านสินเชื่ออื่นๆ อาทิ ธุรกิจเช่าซื้อทุกประเภทแบบครบวงจร และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้การควบรวมต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3/65

ด้านสถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ มั่นใจว่าหุ้นกู้ SAWAD ที่จะเสนอขายในช่วงต้นเดือนส.ค.65 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทาง SAWAD เปิดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปหรือที่เรียกว่า Public Offering ทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจสามารถจองซื้อได้จากสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่ง โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท

สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านบริการ Money Connect by Krungthai ในแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777

ธนาคารออมสิน โทร. 02-299-9245-6 (เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่และที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

Back to top button