“ตลท.” เตรียมปลด “SP” หุ้น PAE เทรดชั่วคราว ก่อนเพิกถอน 10 ส.ค.นี้

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” เตรียมปลดเครื่องหมาย SP สำหรับ PAE ยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC ระหว่างวันที่ 1-9 ส.ค.65 และให้ซื้อด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอนวันที่ 10 ส.ค. 65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเพิกถอนหลักทรัพย์ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PAE ในวันที่ 10 ส.ค. 65 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำเนินการ เพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราวสำหรับ PAE ในระหว่างวันที่ 1-9 ส.ค. 65 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอน

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญของ PAE ในวันที่ 1 ส.ค. 65 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 1 ส.ค.65 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PAE ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PAE แล้ว) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PAE แล้วในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหุ้นสามัญของ PAE มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

ดังนั้น ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้นตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC สำหรับ PAE ในวันที่ 1 ส.ค. 65 ถึงวันที่ 9 ส.ค. 65 คงเครื่องหมาย NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

Back to top button