ก.ล.ต.สั่ง Zipmex แจงด่วน! ปมระงับถอนเงินบาท-คริปโต

ก.ล.ต.สั่งให้ Zipmex ชี้แจงกรณีประกาศระงับการเพิกถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยด่วน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ระบุผ่านเพจเฟซบุ๊ก ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด(Zipmex) ชี้แจงกรณีการประกาศระงับการเพิกถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเร็ว

อนึ่ง ตามที่มีปรากฏในเพจเฟซบุ๊กของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) และสื่อสังคมออนไลน์ว่า Zipmex ได้ประกาศระงับการเพิกถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว พร้อมผลกระทบที่มีต่อลูกค้าโดยต้องคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอให้นำส่งข้อมูลต่อ ... โดยเร็วต่อไป

Back to top button